Kontakt

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Upiti građana: info@mrms.hr
Upiti medijajavnost@mrms.hr

OIB: 53969486500

Važne poveznice

O ministarstvu