Aktivna politika zapošljavanja

Slika /slike/Istaknute teme/2.aktivna politika zapošljavanja.jpg

Mjere aktivne politike zapošljavanja predstavljaju jednu od ključnih komponenti sveobuhvatnog pristupa u povećanju zapošljivosti u Republici Hrvatskoj, posebice u aktivaciji skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada – mladih, dugotrajno nezaposlenih, osoba s invaliditetom.

Mjere aktivne politike zapošljavanja predstavljaju jednu od ključnih komponenti sveobuhvatnog pristupa u povećanju zapošljivosti u Republici Hrvatskoj, posebice u aktivaciji skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada – mladih, dugotrajno nezaposlenih, osoba s invaliditetom. Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje, provode niz mjera za poticanje zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i dodatnu edukaciju radnika.

Vlada Republike Hrvatske u 2019. godini izdvojila je dvije milijarde kuna za poticanje zapošljavanja, a od toga je milijarda i pol kuna namijenjena za provedbu aktivne politike zapošljavanja. Dodatno, u prve dvije godine mandata Vlade, u programe zapošljavanja izdvojeno je rekordnih 4,5 milijardi kuna.

Primarni cilj Vlade Republike Hrvatske je aktivirati domaću radnu snagu i poticati trajno zapošljavanje u privatnom sektoru. Paket mjera „Od mjere do karijere“ obuhvaća devet redizajniranih mjera koje su zamijenile četrdesetak mjera koje su bile aktivne do kraja 2017. kako bi bile jasnije i pristupačnije svima koji ih mogu koristiti:

1. Potpore za zapošljavanje

Potpore za zapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju s ciljem poticanja zapošljavanja nezaposlenih te su dostupne poduzetnicima koji djeluju profitno. Ovu mjeru mogu koristiti osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje pripadaju skupini teže zapošljivih osoba, a mjera traje 12 mjeseci. U okviru mjere sufinanciraju se troškovi rada zaposlene osobe do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom.

2. Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva

Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva su mjere putem kojih se osposobljavaju mlade osobe za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, a s ciljem stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta za pristupanje stručnom/majstorskom ispitu. Te mjere obuhvaćaju: potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+). 

Među tim mjerama posebno je istaknuta mjera pripravništvo koja je u okviru paketa „Od mjere do karijere“ značajno ojačana. Tom mjerom potiče se zapošljavanje u privatnom sektoru, posebice u zanimanjima dodane vrijednosti. Poslodavcima, koji zapošljavaju mlade osobe bez iskustva, sufinancira se 50% bruto iznosa plaće bez gornjeg ograničenja. Primjerice, ako IT tvrtka želi zaposliti mladu osobu i dati joj plaću od 10 tisuća kuna, polovicu iznosa sufinancirat će država putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

3. Potpore za usavršavanje

Potpore za usavršavanje su državne potpore koje se dodjeljuju kako bi se potaknulo daljnje obrazovanje novozaposlenih ili zaposlenih osoba s ciljem očuvanja radnih mjesta, a zbog uvođenja novih tehnologija i proizvodnih programa te podizanja konkurentnosti. Dostupne su poduzetnicima koji djeluju profitno. Mjera traje šest mjeseci te se sufinancira do 70 % troškova usavršavanja zaposlenika. Najveći iznos potpore za usavršavanje po zaposleniku iznosi 18.000 kn.
 
4. Potpore za samozapošljavanje

Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Trajanje mjere je 12 mjeseci, a dodjeljuju se subvencije u iznosu do 55.000,00 kn, odnosno do 70.000,00 kn za određene djelatnosti. U slučaju udruživanja više korisnika, subvencija može iznositi  maksimalno 275.000,00 kn. Mjera se može koristiti i za proširenje poslovanja.

5. Obrazovanje nezaposlenih

Obrazovanje nezaposlenih je mjera unutar koje se nezaposlene osobe uključuje u programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja u obrazovnim ustanovama kako bi se osposobili za zanimanja koja su trenutno tražena na tržištu rada. Mjera traje 6 mjeseci, a polazniku se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini od 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, što znači da mjesečni iznos novčane pomoći ne smije prelaziti iznos od 1.500,00 kn. Polazniku se financiraju troškovi liječničkog pregleda ako je isti uvjet za upis u obrazovni program.

6. Osposobljavanje na radnom mjestu

Osposobljavanje na radnom mjestu je mjera čiji je cilj osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje znanja i vještina na radnom mjestu potrebnih za obavljanje poslova tog istog radnog mjesta. Nakon osposobljavanja nezaposlena osoba stječe potvrdu poslodavca, javnu ispravu o osposobljenosti ili potvrdu poduzetničke potporne institucije. Trajanje mjere je do 6 mjeseci, a polazniku osposobljavanja se za dane provedene na osposobljavanju isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.000,00 kn.

7. Potpore za očuvanje radnih mjesta

Potpora za očuvanje radnih mjesta je državna potpora čiji je cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti. Te potpore obuhvaćaju Potpore za očuvanje radnih i Potpore za očuvanje mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva. Potpore za očuvanje radnih mjesta traju do 8 mjeseci, a potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva najduže do 24 mjeseca.

8. Stalni sezonac

Stalni sezonac je mjera čiji je cilj financijska podrška radnicima koji su zaposleni samo tijekom sezone, a drugi dio godine nisu zaposleni. Mjera je dostupna poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

Ovu mjeru mogu koristiti osobe koje su kontinuirano radile najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod istog poslodavca raditi još najmanje jednu sezonu. Trajanje mjere je 6 mjeseci.

9. Javni rad
Javni rad je mjera čiji je program temeljen na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva. Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada.
Trajanje mjera je do maksimalno 9 mjeseci, ovisno o ciljanoj skupini nezaposlenih osoba. U okviru mjere financira se od 50 do 100% troška minimalne bruto plaće.
 
Detaljne informacije o svim mjerama aktivne politike zapošljavanja dostupne su na stranici mjere.hr