Samostalni sektor za socijalno partnerstvo

  • Voditeljica Službe za socijalno partnerstvo Antonija Šakić

tel: 01 6106 343
fax: 01 6109 171