Uprava za rad i zaštitu na radu

  • Pomoćnik ministra Dražen Opalić
 
tel: 01 6106 641               
fax: 01 6109 171
 
  • Načelnica Sektora za radne odnose  Josipa Klišanin

tel: 01 6106 510
fax: 01 6109 171
  
  • Voditeljica Službe za rad Marina Gašpar Lukić
tel: 01 6109 235
fax: 01 6109 171
 
  • Načelnik Sektora za zaštitu na radu Jere Gašperov
 
tel: 01 6106 167
fax: 01 6109 171
 
 
  • Voditelj Službe za zaštitu na radu Ivica Orač-Šukelj
tel: 01 6109 239
fax: 01 6109 171
 
  • Voditelj Službe za unapređivanje sigurnosti na radu i ovlaštenja Muhidin Omerdić

tel: 01 6459 226
fax: 01 6109 171
 
  • Načelnica Sektora za kolektivne radne odnose i međunarodnu suradnju na području rada Inga Žic

tel: 01 6109 240
fax: 01 6109171
 
  • Voditeljica Službe za kolektivne radne odnose i administrativnu suradnju u području upućivanja radnika Olivera Fišeković  

tel: 01 6106 313
fax: 01 6109 171
 
  • Voditelj Službe za međunarodnu suradnju na području rada Vatroslav Subotić  

tel: 01 6106 576
fax: 01 6109 171
    

  • Voditeljica Službe za unaprijeđenje i razvoj radnog zakonodavstva u Sektoru za radne odnose Anita Zirdum
              
           tel: 01 6106 672
           fax: 01 6109 171