Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje

Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje je središnja točka za koordinaciju i izradu stručnih priprema i prijedloga stajališta iz nadležnosti Ministarstva, u suradnji s ostalim nadležnim tijelima državne uprave, drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i javnim ustanovama u nadležnosti Ministarstva, za potrebe sudjelovanja u radu tijela Europske unije te međunarodnih inicijativa i organizacija s naglaskom na koordinaciju aktivnosti u Međunarodnoj organizaciji rada, Vijeću Europe i Ujedinjenim narodima, vodi i redovno ažurira evidenciju bilješki kao i bazu imenovanja državnih dužnosnika i službenika Ministarstva, koordinira rad predstavnika Ministarstva u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i/ili drugim multilateralnim organizacijama, obavlja poslove vezane uz provedbu Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije iz djelokruga Ministarstva te komunikaciju s tijelima Europske unije i drugim državama članicama, poslove vezane uz bilateralnu i multilateralnu suradnju, sudjeluje i koordinira postupke sklapanja višestranih i bilateralnih međunarodnih ugovora iz djelokruga Ministarstva te postupke usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske iz djelokruga Ministarstva s višestranim međunarodnim ugovorima, sudjeluje u koordinaciji i/ili izradi odgovarajućih izvješća iz djelokruga Ministarstva, sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva u međunarodnim organizacijama, središnja je točka za sve horizontalne poslove i aktivnosti vezane za pripremu i provedbu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020., koordinira pripremu i provedbu svih organizacijskih, logističkih i drugih aktivnosti vezanih za predsjedanje, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.