Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe

Republika Hrvatska opredijelila se za uvođenje odgovarajućeg davanja za starije osobe koje si u vrijeme radno sposobnog razdoblja nisu, zbog objektivnih ili subjektivnih razloga osigurale prihod za starost, a sukladno Strategiji socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine, kojom je između ostaloga, predviđeno uvođenje nacionalnog davanja za starije osobe koje ne ostvaruju mirovinu na temelju prethodnog rada i plaćenih doprinosa. Naime, procijenjeno je kako u Hrvatskoj približno 60.000 osoba starijih od 65 godina nije ispunilo minimalne uvjete za ostvarenje prava na mirovinu (najmanje 15 godina mirovinskog staža). Među starijim osobama bez mirovine većinu čine žene, s obzirom da su žene znatno manje nego muškarci sudjelovale u plaćenom radu izvan kuće, a ujedno su njihove radne karijere bile kraće i isprekidane. Slijedom toga, donesen je Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe, koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2021. godine. Zakonom je uspostavljen sustav svojevrsne nacionalne potpore kao zamjenskog dohotka za određenu kategoriju starijih osoba, kako bi im se osigurao određeni stupanj socijalne sigurnosti. Radi se o mjeri usmjerenoj na povećanje kvalitete života starijih osoba. Tim se zakonom uređuje ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, propisuju se uvjeti i kriteriji za ostvarivanje tog prava, obuhvat osoba koje će moći ostvariti pravo, način ostvarivanja prava i nadležnost za provedbu postupka ostvarivanja prava.

Nacionalnu naknadu za starije osobe mogu ostvariti hrvatski državljani stariji od 65 godina, koji imaju dugotrajno prebivalište u Hrvatskoj (najmanje 20 godina neprekidnog prebivanja na području Hrvatske prije podnošenja zahtjeva). Za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu propisan je, osim spomenutih općih uvjeta i dohodovni cenzus, kao kriterij za ostvarivanje prava, tako da će naknadu moći ostvariti osoba koja živi sama i koja mjesečno ne ostvaruje više od 800,00 kn prihoda, odnosno osoba koja živi u zajedničkom kućanstvu s drugim osobama, u kojem mjesečni prihod po članu kućanstva ne iznosi više od 800,00 kn.

Iznimno, nacionalnu naknadu moći će ostvariti i korisnik mirovine, u slučaju kada mu mirovina iznosi manje od propisanog cenzusa, ali u tom slučaju će isplata mirovine biti obustavljena. Druga iznimka odnosi se na korisnika zajamčene minimalne naknade, koji će, uz ispunjenje uvjeta također moći ostvariti pravo na nacionalnu naknadu, ali u tom slučaju će mu prestati pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Nacionalna naknada iznosit će 800,00 kn mjesečno, a isplaćivat će se počevši od 1. siječnja 2021. godine. Naknada podliježe usklađivanju jednom godišnje prema stopi porasta indeksa potrošačkih cijena prema podacima Državnog zavoda za statistiku, a odluku o tome donosit će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, javna ustanova koja je zadužena za isplatu nacionalne naknade.

Odgovori na najčešća pitanja nalaze se u izborniku pored teksta, a više o nacionalnoj naknadi možete naći na sljedećem linku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1233.html