Ministar Aladrović predstavio Izvješće o do sada poduzetim mjerama za očuvanje radnih mjesta te planiranim mjerama za iduće razdoblje

Slika /slike/2020/Sjednice Vlade/25_06_2020.jpeg
Danas je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održana 237. sjednica Vlade Republike hrvatske na kojoj je, između ostaloga, prihvaćeno Izvješće o do sada poduzetim mjerama za očuvanje radnih mjesta te planiranim mjerama za iduće razdoblje.

Ministar rada i mirovinskoga sustava je uvodno istaknuo kako je Vlada RH pravovremeno uspostavila mehanizme kako bi se očuvala radna mjesta i spriječila otpuštanje radnika - Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19).

Potpora je donesena 20. ožujka 2020. dok je provedba potpore započela 23. ožujka 2020., te je obuhvatila razdoblje od ožujka do svibnja 2020. godine. Prihvatljivi su bili svi poduzetnici koji su bili zatvoreni odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te oni koji su imali pad od minimalno 20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine ili su imali problema u isporuci gotovih proizvoda, nabavci sirovina te otkazu ugovora.

Potporom se poslodavcima omogućava korištenje sufinanciranje plaća radnika, a koja za mjesece travanj i svibanj 2020. iznosi 4.000 kuna (za ožujak 3.250 kuna), a uz to su poslodavci oslobođeni plaćanja doprinosa na ove iznose.

Omogućen je nastavak korištenja Potpore i za lipanj 2020. godine pod posebnim uvjetima koji su sada prilagođeni reaktivaciji gospodarstva. Potpora je usmjerena prema sektorima u kojima poslovanje iz objektivnih razloga ne može biti otvoreno ili imaju pad prihoda za najmanje 50% (poljoprivreda, prijevoz putnika, djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, te djelatnosti vezane uz rekreaciju i kulturne, poslovne i sportske događaje i dr.) te proizvodnja i prodaja suvenira i sličnih proizvoda, dakle radi se o sektorima usko povezanim s turizmom.

Ministar je naglasio kako se zajedno sa socijalnim partnerima izrađuju kriteriji za Potporu očuvanje radnih mjesta-skraćivanje radnog vremena. Trajanje potpore je od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.godine.

Poslodavcima koji će zbog poteškoća u poslovanju i pada poslovnih aktivnosti skratiti radno vrijeme radnika, omogućit će se sufinanciranje razmjernog dijela plaće sukladno skraćenom radnom vremenu. Potpora je namijenjena svim sektorima, za tvrtke od 10 i više zaposlenih.

Financiranje je predviđeno do kraja 2020 godine te bi se pokrilo iz sredstava SURE programa u visini 2,2 mrld kuna.
Za mikro poduzetnike (manje od 10 zaposlenih) u srpnju će se donijeti izmijenjena/dopunjena Potpora za očuvanje radnih mjesta - potpora za skraćivanje radnog vremena tako da će istu moći koristiti  poslodavci iz svih sektora.

Ovim mjerama Vlada Republike Hrvatske na vrijeme poduzima sve potrebne aktivnosti u cilju zaštite radnika i tržišta rada te donosi stabilnost za naredni period za sve poduzetnike koji su pogođeni problemima na tržištu RH i svijeta uzrokovanih krizom zbog COVID 19 virusa, prvenstveno u svrhu očuvanja radnih mjesta te gospodarske aktivnosti na nivou Republike Hrvatske.
 
Izvješće o do sada poduzetim mjerama za očuvanje radnih mjesta te planiranim mjerama za iduće razdoblje25_06_20

Stranica