Na 187. sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće

Slika /slike/aladrović/SjednicaVRH.jpg
Vlada Republike Hrvatske je na 187. sjednici Vlade, između ostaloga, usvojila Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće, kojom se minimalna plaće u 2020. godini povećava na 4.062 kuna bruto, odnosno 3.250 kuna neto.

Ministar Josip Aladrović je uvodno obrazlažući Prijedlog uredbe istaknuo kako povećanje minimalne plaće od 1. siječnja 2020. znači da će u mandatu ove Vlade minimalna plaća  ukupno porasti za 30,21%, a stvarno povećanje minimalne plaće bit će 34,21%.

"Imajući u vidu povećanje udjela minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći isplaćenoj u pravnim osobama od siječnja do srpnja ove godine te inflaciju, kretanje nezaposlenosti i zaposlenosti, demografska kretanja, ukupno stanje gospodarstva posvećujući posebnu pozornost djelatnostima s niskim plaćama i ugroženim skupinama zaposlenih te uvažavajući preporuke stručnog povjerenstva i konzultacija sa socijalnim partnerima predlaže se iznos minimalne plaće za 2020. godinu od 4.062 kuna bruto plaće odnosno 3.250 kuna neto plaće", pojasnio je ministar.

Također, ministar je podsjetio da će radi zaštite radnih mjesta u radno intenzivnim industrijama na snazi i u 2020.  ostati mjera umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa na plaću s tim da će umanjenje osnovice biti 25%.

Nakon izlaganja Prijedloga uredbe, ministar je istaknuo da je u tijeku osmišljavanje i ostalih mjera koje će biti dostupne tijekom 2020. godine, a bit će usmjerene na restrukturiranje proizvodnje i nabavu novih tehnologija, a u cilju jačanja konkurentnosti radno intenzivnih industrija i zadržavanja radnih mjesta.

Odredbama Zakona o minimalnoj plaći propisano je da se visina minimalne plaće određuje svake godine do 31. listopada za iduću kalendarsku godinu, a određuje ju Vlada uredbom. Pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca.


 

Pisane vijesti