Održana 201. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Slika /slike/aladrović/EN1LUwcWAAAwnRr.jpg

Vlada Republike Hrvatske je na 191. sjednici Vlade, između ostaloga, usvojila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Ovim Zakonom prenosi se u hrvatsko zakonodavstvo Direktiva (EU) 2018/958 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. o proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se reguliraju profesije.

Direktiva propisuje obvezu država članica da provedu ex ante ocjenu proporcionalnosti kako bi se spriječilo uvođenje neopravdanih ograničavajućih uvjeta za rad u profesiji, a cilj joj je spriječiti neopravdana ograničenja pristupu obavljanja reguliranih profesija.

Također, kako bi se utvrdila opravdanost pojedinih ograničenja za pristup reguliranoj profesiji potrebno je provesti ispit proporcionalnosti koji se provodi kroz jasne kriterije koji uzimaju u obzir postojeća ograničenja, prirodu rizika, slobodno kretanje osoba i usluga unutar Europske unijete druge elemente koji omogućuju ocjenu proporcionalnosti.

Ispit proporcionalnosti će provoditi nadležno tijelo u čijem je djelokrugu pojedina profesija te će voditi računa o uvjetima kojima se ograničava pristup pojedinoj profesiji. Uvjet za ograničavanje pojedine profesije ne smije se primjenjivati na diskriminirajući način, treba biti opravdan zaštitom javnog interesa te biti prikladan za ostvarenje cilja koji se želi postići.

Provedbom ispita proporcionalnosti ovaj Zakon utjecat će na povećanje mobilnosti stručnjaka i slobodu pružanja usluga.

Foto: vlada.gov.hrPisane vijesti