Zaposli se u Hrvatskoj

  • Slika /slike/Istaknute teme/DSC_0615.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje pokrenuli su niz aktivnosti pod nazivom Zaposli se u Hrvatskoj kojima je cilj potaknuti zapošljavanje domaće radne snage u Republici Hrvatskoj.

Aktivnostima u okviru kampanje „Zaposli se u Hrvatskoj“, Ministarstvo i Hrvatski zavod za zapošljavanje žele osvijestiti građane, poslodavce, ali i široku javnost o mogućnostima korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja, kao i specijaliziranih programa zapošljavanja koji se (su)financiraju sredstvima Europskog socijalnog fonda. Vlada Republike Hrvatske u prve dvije godine mandata u programe zapošljavanja uložila je 4,5 milijardi kuna, više nego ikada prije. 

U 2019. godini, u programe zapošljavanja uložit će se dodatne dvije milijarde kuna. Od dvije milijarde kuna, milijarda i pol kuna usmjerena je u mjere aktivne politike zapošljavanja, koje se većinom financiraju iz ESF-a, a pola milijarde kuna osigurano je za specijalizirane programe ranjivih skupina na tržištu rada kao što su žene, mladi, osobe s invaliditetom.Aktivacija domaće radne snage!

Cilj Vlade Republike Hrvatske je privremeno zapošljavanje u javnom sektoru zamijeniti trajnim zapošljavanjem u privatnom sektoru. Unaprjeđenje mjera aktivne politike zapošljavanja korak je u tom smjeru.

Unaprijeđeni paket mjera aktivne politike zapošljavanja „Od mjere do karijere“ obuhvaća 9 mjera, među kojima se posebno ističe mjera Potpora za samozapošljavanje kojom se potiče poduzetništvo i pokretanje vlastitog posla. Kroz tu mjeru nezaposlene osobe mogu dobiti bespovratne potpore od 55 tisuća kuna, odnosno 70 tisuća u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad ili osposobljavanjem na radnom mjestu, a ukoliko se pet osoba udruži u zadrugu mogu dobiti do 275 tisuća kuna potpore. 

Dodatno 2018. godine uvedena je mjera kojom se potiče pripravništvo, a  namijenjena je onima koji su izašli iz sustava obrazovanja i prvi puta ulaze na tržište rada.  Tom se mjerom želi potaknuti zapošljavanje mladih koji traže prvi posao posebno u privatnom sektoru gdje država poslodavcima sufinancira 50% plaće svakog pripravnika i to bez gornjeg ograničenja. Navedeno poslodavcima otvara mogućnost da mladima ponude konkurentne plaće.

Također, jedan od problema hrvatskog tržišta rada je i nedostatak radne snage stoga se nezaposlene osobe uključuju u programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja u obrazovnim ustanovama kako bi se osposobili za zanimanja koja su tražena na tržištu rada i kako bi povećali svoju konkurentnost odnosno mogućnost zapošljavanja.

Više o mjerama aktivne politike zapošljavanja dostupno je putem poveznice ovdje.

 
 
Europski socijalni fond  - fond za društvene promjene u Hrvatskoj

Republici Hrvatskoj iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, na raspolaganju je 14 milijardi kuna za četiri prioritetne osi: zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje i dobro upravljanje. Značajan dio tih sredstava koristi se za poticanje zapošljavanja.

Zaželi!

Projekt zapošljavanja žena „Zaželi“ najveći je program financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda u Hrvatskoj. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje osmislili su Program „Zaželi“ budući da podaci o registriranoj nezaposlenosti pokazuju da su pripadnice ciljanih skupina iz ovog Programa među najzastupljenijima u evidenciji nezaposlenih te im je potrebna kontinuirana pomoć za uključivanje na tržište rada. Naime, oko 55% nezaposlenih čine žene, a žene starije od 55 godina, u ruralnim područjima, nižih kvalifikacija koje ostanu bez posla, u velikoj mjeri ostaju nezaposlene do kraja radnoga vijeka.

Programom „Zaželi“ omogućava se pristup tržištu rada i zapošljavanje žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada te socijalno uključivanje i povećanje razine kvalitete života za, nažalost brojne, starije i/ili nemoćne osobe. Na području čitave Hrvatske planirano je zapošljavanje 7.500 žena koje će raditi na poslovima potpore, podrške i brige za gotovo 30.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, i to u njihovim kućanstvima, a ne institucijama skrbi. U okviru ovog programa, ženama se osigurava i dodatno obrazovanje u vrijednosti do 7.000,00 kn po osobi i to za zanimanja koja su deficitarna u njihovoj lokalnoj zajednici, a koje će im, po završetku rada u okviru projekta, omogućiti veću zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada.

Prilikom odabira projekata naglasak je stavljen na teško dostupna područja (ruralna područja i otoci) te ona područja u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka. Prvotno planirana sredstva za ovaj Poziv u iznosu od ukupno 400.900.00,00 kn povećana su u veljači 2018. godine na ukupno 1.000.000.000,00 kn. Poziv je izazvao izraziti interes prijavitelja te ukazao na iznimnu potrebu za financiranjem  navedenih aktivnosti. Stoga je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, odobrilo povećanje financijske omotnice za predmetni Poziv u iznosu potrebnom za financiranje svih uspješnih projektnih prijedloga vrijednosti gotovo 76 milijuna kuna, a koji su trenutačno u fazi procjene kvalitete.


 
Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja (LEDI)

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja poziv je koji se iz Europskog socijalnog fonda financirao u tri faze. Riječ je o projektu koji je usmjeren na razvoj lokalnih partnerstva za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanje partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama tržišta.

U okviru tog projekta financiraju se projekti koje doprinose Strategiji razvoja ljudskih potencijala u svim županijama i gradu Zagrebu, poput klubova za mlade u kojima se mladi osnažuju za tržište rada na način da se jačaju one vještine koje su im nedostaju, a koje su tražene.

Kroz navedeni Poziv financirano je ukupno 113 projekata ukupne vrijednosti preko 118 milijuna kuna.


 
Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – Vrtići za skladniji život

Poziv „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ doprinos je boljem usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obiteljima s djecom rane i predškolske dobi.  Kroz projekte koji se provode u okviru ovog Poziva zaposlit će se dodatno osoblje u vrtićima kako bi se omogućilo uvođenje produljenog boravka, poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada te osmislili novi programi ili razvili postojeći. Ukupna vrijednost ovoga Poziva je 318.606.360,11 kn.